Nowy Rok 2016

Świat zaczyna witać kolejny rok. Przychodzi nowy czas, jednak pewne rzeczy w życiu ludzi pozostają takie same od tysięcy lat. Opowiadane przy ognisku, pod rozgwieżdżonym niebem, w ciszy wieczoru, tworzą klimat refleksji, którym można powitać nowy czas.

Przypowieść na Nowy Rok.

Pewien stary Indianin Cherokee nauczał swoje wnuki.  Powiedział im tak:
– Wewnątrz mnie odbywa się walka. To straszna walka, która dzieje się cały czas, bezustannie.

Walczą we mnie dwa wilki.
Jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę i poczucie wyższości.

Drugi to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, nadzieja, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, życzliwość, współczucie i wiara.

Taka sama walka odbywa się wewnątrz Was i w każdym innym człowieku.

Dzieci myślały o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało:
– Dziadku, a który wilk wygra?
– Ten, którego nakarmisz, odpowiedział.


365 dni równowagi,  
świadomych wyborów życiowych,
szczęścia.

Fundacja Harmonicznej Fali

 

opracowanie własne na podstawie Indiańskiej Przypowieści o Dwóch Wilkach.

Dodaj komentarz