Bio-com | 100% kreacji

Zmień swoje marzenia w życiowe cele!

Drugi rok doświadczeń z wynalazkiem Bio-com pokazuje, że proces kreacji celów życiowych można w dużym stopniu zautomatyzować.

System operacyjny, umieszczony w architekturze obliczeniowej Bio-com umożliwia pójście o krok dalej, niż metody afirmacji, czy inne sposoby na „przeprogramowanie umysłu”, które wymagają żmudnej pracy nad sobą, często bez oczekiwanych efektów.

Zapraszamy na kurs on_line, w czasie którego nauczysz się, w jaki sposób szybko i efektywnie kreować swoje cele życiowe.


  1. Bio-com|Historia


Grupa Bio-Com|Zajęcia off_line
W roku 2015 powstała pierwsza międzynarodowa grupa badawcza projektu Bio-com. Celem projektu było stworzenie i testowanie urządzenia, które wspierałoby pracę z umysłem w praktycznym wymiarze kreacji życiowych celów. Przez rok pracowaliśmy z prototypami Bio-com w grupie off_line, spotykając się w różnych częściach świata. Wszyscy uczestnicy projektu doświadczyli pozytywnej przemiany życiowej, zgodnej z założonymi sobie celami – niezależnie od języka, wykształcenia, kultury, wyznania i tradycji. 100% sukcesu w wymiarze internacjonalnym:)

Efekty przeszły nasze oczekiwania
Po roku doświadczeń z systemem operacyjnym OS|ZERON oraz prac nad architekturą komputera Bio-Com zaobserwowaliśmy bardzo pozytywne rezultaty w aspekcie kreacji własnego życia.

Okazało się, że Bio-com „potrafi” o wiele więcej.
Bio-com|OS|ZERON jest „instrumentem”, dzięki któremu możliwe jest o wiele więcej, m.in. rewitalizacja umysłu i jego oczyszczenie z negatywnych przekonań. Bio-com jest pełen niebadanych jeszcze możliwości. W związku z tym poszliśmy dalej.


Grupa Bio-Com|Zajęcia on_line
Na podstawie pracy grupy Bio-com|off_line powstał program interaktywnych zajęć w wersji on_line.
W listopadzie 2016 roku zebrała się grupa 10 osób, które aktywnie uczestniczyły w rozwoju tego projektu.
Tak powstała pionierska metoda samorozwoju i kreacji celów życiowych ze wsparciem cybernetycznego wynalazku Bio-com.


 2. Bio-com | IDEA


Wnioski z prac grup Bio-com|off_line i Bio-com|on_line
Pierwszy rok doświadczeń pokazał, że proces przemiany życiowej można w dużym stopniu zautomatyzować. Wiedza jest na tyle spójna i klarowna, że można ją przekazać również w formie zajęć on_line.
System operacyjny |OS|ZERON, umieszczony w architekturze obliczeniowej Bio-Com, umożliwia pójście o krok dalej, niż metody afirmacji, czy inne sposoby przeprogramowania umysłu.

Umysł jest… „komputerem”
W ramach projektu Bio-Com powstała wiedza oraz urządzenie, dzięki którym zagadnienia umysłu, emocji, oraz życiowych celów, można zobaczyć z zupełnie nowej, jasnej perspektywy.

Nasz umysł jest zaawansowanym bio-komputerem, w którym marzenia mogą stać się pozytywnymi programami oraz celami, materializującymi się w czysto automatyczny sposób (!).

Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach
i włączenia się w pionierską pracę na rzecz
badania i otwierania nowych możliwości rozwoju,
opartych na pracy z własnym umysłem ze wsparciem najnowszej wiedzy o Człowieku.

Fundacja Harmonicznej Fali|Człowiek w Harmonii

FHF|Projekt Bio-com


3. Informacje


Jeśli jesteś zainteresowana/y zajęciami on_line z zastosowaniem Bio-com, napisz do nas.

mail: biocom[at]fhf.org.pl
tel: +48 696 39 55 884. Co to jest Bio-Com?


Strona domowa Bio-com: http://merhlin.pl/bio-com-os-zeron/