:DAR

Tak rozpoczniemy rok 2017, od podziękowań i anonimowej listy Darczyńców Fundacji Harmonicznej Fali za rok 2016.

M.D.S.
G.K.
A.W.
J.D.O.
S.S.
A.K.
M.P.
Ł.U.
W.D.
A.L.
J.S.
B.P.
M.H.
M.C.
K.P.
P.M.
K.J.
Z.J.
J.P.
P.P.
D.W.
A.N.
G.C.
K.O.
P.M.
M.W.
D.W.
T.H.
D.K.
A.P.
J.C.
K.L.
E.B.
I.J.
K.W.
H.K.
M.K.
K.Ż.
A.D.
E.S.
M.S.
M.L.
B.F.
A.K.
A.G.
C.O.
P.S.
A.H.
T.L
D.Z.
D.B.
V.D.
Ł.C.
M.O.
W.A.
E.Ż
M.M.
B.M.
C.R.
K.T.
M.R.
Z.P.
G.M.
D.S.
J.B.
D.K.
W.O.
W.L.
P.S.
T.S.
J.P.
T.L.
L.P.
M.K.
K.P.
T.B.
A.S.
E.K.
P.J.
E.K
E.J
K.W.
J.K.
M.A.
A.S.
K.M.
J.K.
M.G.
J.K.
J.D.
M.C.
D.J.
J.N
P.M.
S.B.
P.S.
M.C.
B.K.
K.P.
P.N.
D.M.
K.Z.
M.W.
E.P.
B.W.
M.S.
I.J.
K.Ż.
Ł.Z.
R.G.
A.D.
R.G.
T.Ł.
J.Z.
M.M.
S.D.
I.Z.
A.L.
J.P.
K.L.
P.R.
K.K.
B.J.
G.D.L.
A.P.
Ł.M.Z.
A.W.
D.W.
D.C.
T.C.
L.Z.
B.G.
R.N.
J.Z.
P.B.
A.F.
Ł.K.
A.G.
M.R.
U.C.
T.S.
Ł.L.
M.K.
G.W.
S.S.
K.S.
A.M.J.
J.L.
K.P.
B.P.
J.Z.
W.M.
E.M.
K.S.
A.Ż.P
M.F.
J.M.
J.P.I.
M.

:Dziękujemy serdecznie!


dar_fhf

:DAR, symboliczne i obrazowo

:DAR | Dobra Atmosfera Rozwoju
„:D” jak Dobro i energia jasnego serca w radości harmonii Dawania
i otrzymywania
„A” jak Atmosfera, czyli poruszenie, impuls do Aktywnego współdziałania.
„R” jak Rozwój, zrównoważony, budowany na indywidualnych potrzebach i celach jednostek i Rodzin.

:DAR w wymiarze społecznym
Wszystko, co powstaje w realiach naszej cywilizacji kosztuje. To oczywiste, że w takim systemie nie ma nic „za darmo”, bo zawsze ktoś za to płaci. Dlatego ważnym jest dla nas, że możemy działać w imię dobra społecznego oraz dobra jednostki na | t r a n s p a r e n t n y c h | zasadach, dzięki gestom serca  w formie donacji.

:DAR to owoc darów empatii, takich jak …

DAR zaspakajania potrzeb
Działamy non-profit, a jedynym naszym „zyskiem” jest pozytywna przemiana ludzi, korzystających z potencjału intelektualnego, który tworzymy
i przekazujemy od kilkunastu lat. Co ważne, działamy wyłącznie dzięki prywatnym środkom, uzyskiwanym ze swojej pracy i od naszych przyjaciół.

ZERO PAŃSTWOWYCH DOTACJI przez 16 lat i… działamy nadal:)

:DAR to nie tylko wartość monetarna, ale możliwość szerokiej wymiany dóbr w postaci współpracy, darowizny rzeczowej, przysługi lub bezinteresownego wsparcia.

DAR siły postawy obywatelskiej
Ta siła jest siłą człowieka. Towarzyszy nam od chwili, w której zaczęliśmy się łączyć w stada, w pierwsze struktury plemienne i narodowościowe. Dzięki tej sile przetrwaliśmy setki tysięcy lat.

Za tą siłą przetrwania jaśnieje DAR empatii, dzięki któremu możemy budować jasne relację międzyludzkie, oparte na szacunku i wzajemnej wrażliwości na swoje potrzeby.

DAR społecznego działania
Udało nam się stworzyć mikrospołeczność, krąg ludzi dobrej woli, który działa dla dobra jednostki i ogólnego dobra społecznego. Działamy na rzecz Wolności
i powszechnego prawa do Radości Życia!

DAR współpracy
Przyczyniliście się do wielu jasnych projektów, które wniosły światło w życie różnych ludzi. :DAR jest jednym z jasnych przykładów naszej współpracy. Wszystkich wrażliwych na sprawy świata ludzi zapraszamy. Zapraszamy serdecznie specjalistów różnych dziedzin, artystów, twórców, wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy przy kolejnych i obecnych projektach.

DAR jasnych myśli o sobie i dobrych życzeń.
Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia. Tę wskazówkę zostawił nam Platon blisko 2,5 tysiąca lat temu. Nic dodać, nic ująć, cały czas aktualne, więc

Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku,
Spełnienia Jasnych Marzeń!

Fundacja Harmonicznej Fali&Przyjaciele

Dodaj komentarz