Jak przekazać donację

Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz przekazać nam donację i… odliczyć ją od podatku:)

Konto do wpłat:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ

TYTUŁ WPŁATY: „darowizna na cele statutowe”

Dziękujemy!

Wpłaty w EUR: tylko za pośrednictwem PayPal>>>

donacje

Dziękujemy!

 

Wszystkie donacje przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych,
m.in. na rozwój nowych metod poprawy jakości życia.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych projektach,

Fundacja Harmonicznej Fali | Człowiek w Harmonii

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:

– Jako osoba fizyczna:

Odpis od podstawy podatku 6%
Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).

– Jako osoba prawna:

Odpis od podstawy podatku 10%
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację – do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.). Z możliwości odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby płacące podatek liniowy.

Aby darowiznę można było odliczyć należy spełniać następujące warunki:

– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe
– należy zachować dowód wpłaty darowizny
– przy odliczeniu należy podać dokładne dane fundacji:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440
REGON: 022514207
NIP: 894 305 70 35

Regulamin darowizn.

1. Strona internetowa fhf.org.pl jest prowadzona przez Fundację Harmonicznej Fali (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 65, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524440, NIP: 8943057035.

2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn on-line, realizowanych przez serwis PayU.

3. Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych.

4. Płatności online są obsługiwane przez operatorów płatności: PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

5. Darczyńcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.

6. W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl lub paypal.com/pl

7. W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:
– kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie https://www.payu.pl/metody-platnosci)
– kart kredytowych i debetowych. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.payu.pl/regulaminy.

8. Dodatkowo, ze strony Serwisu użytkownik ma możliwość pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku.

9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu PayU.

10. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: fundacja@fhf.org.pl, wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.