Idea Donacji

„Krople tworzą oceany.”

Naszym celem jest wspieranie procesów, które przyczyniają się do wzrostu świadomości i stworzenia społeczeństwa obywatelskiego – rozwijającego się na zasadach zrównoważonego rozwoju, równoległego do powszechnej kultury konsumpcyjnej.

Społeczeństwo obywatelskie jest oceanem relacji międzyludzkich, opartych na świadomości wspólnej przestrzeni życiowej.  Świadomość współdzielenia jednej przestrzeni życiowej sprawia, że człowiek staje się bardziej otwarty na edukację ekologiczną, kulturę, sztukę oraz te obszary aktywności społecznej, które są często pomijane w społeczeństwie nastawionym głównie na konsumpcję dóbr.

Idea donacji, jako rodzaj współinwestowania w wolnościowe i non-profitowe projekty obywatelskie, wpisuje się w ten kontekst doskonale. Donacja otwiera możliwość wyjścia poza sferę konsumpcyjnych zachowań i ewolucji w stronę społecznych, coraz bardziej świadomych postaw.

Człowiek o wyższej świadomości społecznej przyczynia się do tworzenia przestrzeni realnego wzrostu cywilizacyjnego, opartego na empatii, zasadach zrównoważonego rozwoju, ekologii i wartościach wyższych, na które często brakuje miejsca w rynkowej wersji świata, rządzącej się schematycznym aktem kupna i sprzedaży.

Wolnościowa idea dobrowolnych donacji jest fundamentem społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy z nas decyduje o tym, na co przeznacza swoje pieniądze.

„Szczęśliwe jednostki tworzą równie szczęśliwe społeczeństwo.”

Przestrzeń non-profitowych działań społecznych uzupełnia obraz naszej cywilizacji o nową jakość, związaną z wartościami życia w pokojowej współpracy i międzyludzkiej bliskości – bez podziałów na nacje, wyznania, tradycje czy zasoby majątkowe, za to w pełnym poszanowaniu dla unikatowości każdego człowieka, wyrażającej się w prawie do własnego światopoglądu i możliwości wyboru własnych dróg do osobistego szczęścia.

Zapraszamy Państwa do wspierania wolnościowych projektów obywatelskich w formie dobrowolnych donacji, których celem jest poprawa jakości życia społecznego we współczesnym świecie.

Masz realny wpływ na świat, który aktywnie współtworzysz!

Wypróbuj, jak działa donacja:) >>>