Nasze projekty

Dziękujemy, ze jesteś!Dzięki Waszym donacjom realizujemy obecnie następujące projekty:

1. POPRAWA KONCENTRACJI

Udostępniamy bezpłatny program do nauki koncentracji i synchronizacji półkul mózgowych on_line>>>, z którego na co dzień korzysta młodzież szkolna, studenci i osoby pracujące.

2. PRZYJAZNE TECHNOLOGIE 

Redagujemy strony projektu>>>  o nowych technologiach, służących poprawie jakości życia.

3. POLSKIE WYNALAZKI CYBERNETYCZNE

Wspieramy wolnościową Technologię Harmonicznej Fali>>>, która od 15 lat rozwija się wyłącznie na bazie środków obywatelskich.

4. FORUM ZDROWOTNE
Prowadzimy forum dla ludzi zainteresowanych nowymi metodami poprawy zdrowia>>>.

5. FORA SPECJALISTYCZNE
Rozwijamy forum dla Użytkowników Urządzeń Harmonicznej Fali>>> i Forum Myśli Zeronistycznej>>>.

6. ((( FreeQuency )))

Koordynujemy futurystyczny Projekt ((( FreeQuency ))), służący relaksowi, wyciszeniu i regeneracji sił.

7. WARSZTATY STACJONARNE.

Współorganizujemy bezpłatne warsztaty relaksu>>> w ramach Techniki Interaktywnej, obecnie we Wrocławiu oraz w całej Polsce on_line.

8. EDUKACJA ON_LINE

Zajmujemy się szeroko rozumianą edukacją, której celem jest podniesienie świadomości i stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijającego się na zasadach empatycznej współpracy, opartej na zasadach zrównoważonego i ekologicznego rozwoju.

Uważamy, że wszystkiego można nauczyć się najszybciej i najpełniej w formie zabawy i takie formy warsztatów prowadzimy oraz polecamy.

9. Kultura

Obudź w sobie Twórcę, czyli Eksperymentalny Teatr Audio Wizualny Urwisko.orG

Zapraszamy na pierwszy spektakl, „Słuchowisko bez tematu”.

10. CDN

Podejmujemy wiele innych działań, służących poprawie komfortu życia, o których informujemy na naszej stronie FHF.ORG.PL>>>.

ciąg dalszy…

… Zapraszamy Cię do uczestnictwa w na nowoczesnych kursach on_line,
realizowanych w ramach projektu

nastres.fhf.org.pl

nastres.fhf.org.pl

 


Wszystko to robimy dla Ciebie i… dzięki Tobie:)

fhf_pikto

Dziękujemy, że jesteś!

 


Wszystkie środki z donacji przeznaczamy na realizację celów statutowych, m.in. na rozwój i promocję nowych metod poprawy jakości życia, adekwatnych do potrzeb współczesnego człowieka.

Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz przekazać nam donację i… otrzymać nagrodę!

Nr konta do wpłat:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ

TYTUŁ WPŁATY: „darowizna na cele statutowe”

Wpłaty w EUR: tylko za pośrednictwem PayPal>>>

donacje

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy!

Po przesłaniu darowizny prosimy o kontakt na mail: fundacja@fhf.org.pl, w celu określenia adresu przesyłki nagrody.

DZIĘKUJEMY i ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH PROJEKTACH!

Joanna Maksymowicz

Prezes Zarządu
Fundacji Harmonicznej Fali


O idei donacji przeczytasz tutaj>>>>


Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:

– Jako osoba fizyczna:
Odpis od podstawy podatku 6%
Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).

– Jako osoba prawna:
Odpis od podstawy podatku 10%
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację – do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.). Z możliwości odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby płacące podatek liniowy.

Aby darowiznę można było odliczyć należy spełniać następujące warunki:
– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe
– należy zachować dowód wpłaty darowizny
– przy odliczeniu należy podać dokładne dane fundacji:
Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440
REGON: 022514207
NIP: 894 305 70 35
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ
KONTO DO WPŁAT DONACJI:
FUNDACJA HARMONICZNEJ FALI
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Nr rachunku: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ
tytuł wpłaty: „darowizna na cele statutowe fundacji”