Fundacja Harmonicznej Fai powstała na bazie inicjatywy obywatelskiej, która łączy wrażliwych ludzi z darem empatii.

Od 2014 roku działamy w ramach międzynarodowego prawa o fundacjach i stowarzyszeniach.

Biskie jest nam dobro ludzi, roślin i zwierząt.

Koncentrujemy się na potrzebach wrażliwych ludzi, które wychodzą poza „standard” powierzchownej konsumpcji życia. Przypominamy, nie jesteś sam:)

Prowadzimy projekt PRZECIWKO WYKLUCZENIOM NADWRAŻLIWOŚCI. Projekt łączy nowoczesną wiedzę o człowieku z technologią pola harmonicznego, w którym dużo łatwiej dokonać twórczych zmian w swoim życiu. Zobacz nasz nowy projekt RADIO|0Hz.

EMPATIA JEST DAREM, NIE CHOROBĄ!

Jesteśmy grupą pasjonatów.
Łączymy działania artystyczne, idee relaksującego ruchu, zrównoważonego rozwoju, metody eksploracji osobistych potencjałów, talentów i zainteresowań.

Działamy poprzez:
– popularyzację nowoczesnej wiedzy o człowieku w formie publikacji, zajęć oraz kursów on_line
– promocję nowych technologii i metod adekwatnych do potrzeb współczesnego człowieka
– promocję twórców oraz ich dokonań

Wierzymy w przyszłość cywilizacji, której fundamentem jest bogactwo naszej różnorodności, indywidualizm, talenty, wiedza, empatia, szacunek dla przyrody, prawo do samostanowienia
oraz międzyludzkie porozumienie w pokoju.

Cele Fundacji Harmonicznej Fali oraz sposoby ich realizacji określone są w naszym statucie>>>.

Zapraszamy do korzystania z przestrzeni naszych projektów.

Fundacja Harmonicznej Fali | Łączy nas wrażliwość.


Dane adresowe.
Fundacja Harmonicznej Fali
Sekretariat: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440

www: fhf.org.pl
mail: fundacja[at]fhf.org.pl
telefon: +48 696 39 55 88
Pn-Pt od 11.00 do 19.00