Praca z umysłem i nowe technologie.

Jesteśmy pionierami nowych technologii i technik pracy z umysłem, które wspierają zrównoważony rozwój. Działamy non-profit, w ramach porozumienia pomiędzy ludźmi dobrej woli, dla których założyliśmy Fundację Harmonicznej Fali. Pracujemy dla Was od 20 lat, dostarczając wiedzę i technologię, która pokazuje umysł, jako niezwykły wzmacniający instrument kreacji.

Rozwiązania są bliżej niż myślisz!

Holistyczna praca z umysłem.

Technologia harmonicznej fali to komplementarny system pracy ze sobą, który łączy praktyczną wiedzę z zakresu mechanizmów kreacji oraz technologię Harmonicznej Fali, która pogłębia efekt wszystkich form edukacji i pracy nad sobą.

Interaktywna Szkoła Harmonicznej Fali.

Idea harmonicznej fali jest edukacją i technologią „z przyszłości”, w której KREATYWNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIA i OSOBISTA WOLNOŚĆ to podstawy rozwoju jednostki i społeczeństwa.

W ramach interaktywnych zajęć przedstawiamy zagadnienia i praktyczne ćwiczenia z zakresu:

1) mechanizmów kreacji,
2) roli emocji,
3) kontroli daru empatii,
4) etyki i dobrych relacji międzyludzkich, opartych na mediacji.

Ad/1
Mechanizm siły sprawczej naszego umysłu działa tak, że w ten sam sposób kreujemy zarówno przyjemne chwile, jak i te mniej przyjemne.
Możliwość doświadczenia efektów pracy umysłu podczas wieczornej sesji holistycznego relaksu, pogłębia zrozumienie wielu spraw i życiowych zakrętów, ale też umożliwia pójście dużo dalej, niż relaks, służący chwilowej poprawie samopoczucia. Rozpoznanie, w jaki sposób działa mechanizm kreacji, umożliwia rozpoczęcie w pełni świadomego życia (w tym efektywną realizację osobistych celów).

ad/2
Zasilanie umysłu z poziomu emocji jest rozwinięciem wiedzy o kreacji z pkt. 1.

ad/3
Zdolność do współodczuwania jest niezwykłym darem, jednak bez edukacji, w jaki sposób ten dar kontrolować, świadomie otwierać i zamykać, empatia staje się „krzyżem pańskim” i źródłem niezasłużonego cierpienia. Dzięki połączeniu technologii zabezpieczających pole osobiste i wiedzy o metodach kontroli sensora empatii, można w szybki sposób przekształcić swoją super wrażliwość w unikalny dar, wspierający wszystkie formy kreacji na wiele sposobów.

ad/4
Wrażliwi ludzie, którzy zapanowali nad swoim umysłem, tworzą dobre relacje międzyludzkie, będące podstawą harmonijnego rozwoju jednostki i społeczności.

Praca z umysłem ~ zasady interaktywnych zajęć.

Skupiamy się na indywidualnym podejściu.
Materiał nie jest wykładany ex katedra, ale przekazywany w formie interaktywnych wskazówek, dotyczących synergii ruchu ciała, wyobrażeń umysłu oraz funkcji emocji. Jest to komplementarny zestaw inspirujących ćwiczeń fizycznych i umysłowych, które pomagają zmienić swoje nieuświadomione uwarunkowania i samoograniczenia.

INTERAKTYWNE ZAJĘCIA oznaczają AKTYWNOŚĆ, bez której prowadzenie tak specjalistycznej i skoncentrowanej na jednostce edukacji nie jest możliwe. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach aktywnie, tracą czas, ponieważ bez interaktywności ze światem i ze samym sobą, nie rozwijamy się, doświadczając „życiowego pata”.

Interaktywna forma zajęć jest związana z tym, że każdy z nas jest inny. Ucząc się interaktywności z samym sobą, ze swoim ciałem, umysłem i emocjami, stajemy się coraz bardziej świadomi, skoncentrowani na pozytywnych celach. Sama forma interaktywnych zajęć jest więc wsparciem na drodze do nauczenia się interaktywności z samym sobą w polu harmonicznym.

Praca z umysłem ~ interaktywnie on_line.

Sesje planetarne, Kosmiczne Spa i inne projekty na stronie ØHz współtworzą przestrzeń harmoniczną on_line, której używamy podczas holistycznych sesji warsztatowych i relaksacyjnych. Spotkania interpersonalne zastępujemy dyskusjami na tematycznych forach.

Górska dolina w Faial da Terra

Aktywności on_line służą również jako przygotowanie do interaktywnych zajęć w realu, w przestrzeni przyrody Azorów. Prowadzimy indywidualne zajęcia na atlantyckiej wyspie São Miguel, w Faial da Terra, które pogłębiają tematykę siły umysłu, empatii, roli emocji, procesów kreacji oraz ich praktycznego zastosowania.

Wybraliśmy Faial da Terra, ponieważ budowa geologiczna tego wąwozu jest specyficzna. Z jednej strony energetyczny plus, z drugiej minus, a pośrodku rzeka, harmonizująca przeciwne potencjały do zera. Idealna atmosfera do pracy z umysłem i emocjami. Już sam pobyt tutaj „czyni cuda”. Jedno wspierające Urządzenie Harmonicznej Fali + kilka wskazówek, jak z niego korzystać i niemożliwe staje się możliwe 🙂

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach on_line, podczas których przekazujemy konkretne możliwości rozwiązania wielu spraw i problemów, przy pomocy siły własnego umysłu.

Faial da Terra

W takim otoczeniu prowadzimy zajęcia indywidualne 🙂

Inteligentne Urządzenia do pracy z umysłem.

Urządzenia są wynikiem prac badawczych nad zerowym stanem przestrzeni, w której zawiera się wszystko (wszechświat) i która jest we wszystkim (np. w centrum atomu, pomiędzy cząstkami, itd.). Matematyczne obiekty w formie funkcjonalnych modeli interaktywnych urządzeń spełniają określone zadania w inteligentny sposób, zgodny z potrzebami Użytkownika.

Stosowanie Urządzeń przypomina komunikację z zaawansowanym komputerem, który wykonuje określoną pracę, np. zmienia strukturę i smak wody, uruchamia przestrzeń koincydencji, lub usprawnia efektywną komunikację z samym sobą. Do obsługi tych urządzeń stworzyliśmy Interaktywne Instrukcje Obsługi on_line, które przekazują w jaki sposób w pełni efektywnie korzystać z potencjału tych wynalazków.

W ciągu 20 lat powstała cała seria Inteligentnych Urządzeń, używanych w grupie kilku tys. osób z całego świata. Urządzenia te korzystają z pola świadomości, wygenerowanego przez matematyczny model umysłu, sterujący określonym zestawem korzyści i bonusów, ujętych jako „zastosowania”. Ich harmoniczne pole sprzyja każdej formie edukacji, pracy nad sobą i samopoznaniu.

Praca z umysłem ~ na stacji, indywidualnie i stacjonarnie.

Zajęcia online przygotowują do spotkań warsztatowych w realu.
Z uwagi na specyfikę tematu, większość aktywności interaktywnej szkoły harmonicznej fali ma charakter indywidualny, interpersonalny i interaktywny, co oznacza, że cały program jest tworzony na potrzeby jednostki. Interaktywne zajęcia indywidualne są organizowane na Azorach, w otoczeniu przyrody, której niezwykła atmosfera wspiera poszukujących wiedzy o sobie i możliwościach pozytywnej kreacji własnego życia.

Ahoj przygodo!

~ π


P.S.

Szkoła Harmonicznej Fali to inicjatywa powstała jako uzupełnienie współczesnej sfery edukacyjnej.
Powszechna edukacja jest zbudowana na relacji nauczyciel-grupa. W związku z tym jesteśmy przyzwyczajani do bezosobowej, biernej, pamięciowej i bezrefleksyjnej metody nauki.

Obecny system edukacyjny jest krzywdzący dla unikalnej struktury jednostki.
Współczesna metodologia nauczania skazuje człowieka na życie w niespełnieniu, w odcięciu od własnych talentów i szerokiego horyzontu nowych możliwości, w braku własnego zdania i uzależnieniu od opinii innych ludzi.

System tworzy programy nauczania, skierowane do grupy (klasy), które mają zupełnie inną formę i działanie, niż komunikacja dostosowana do indywidualnych potrzeb. Nie jest możliwym przekazanie specjalistycznych, bardzo indywidualnych i głębokich sensów w trybie „do grupy”. Wniosek jest taki, że dla pełnego rozwoju potrzebujemy innych modeli edukacji niż ten, który panuje obecnie. I ta zmiana jest przesłaniem naszego projektu.

Patronat nad projektem 0Hz.pl
Fundacja Harmonicznej Fali.