Statut Fundacji Harmonicznej Fali

Główne kierunki i sposoby działania Fundacji
na podstawie:  Statut Fundacji Harmonicznej Fali.

Cele Fundacji:

1. Podnoszenie świadomości ludzi na temat nowych metod oraz technologii, służących poprawie komfortu życia, samopoczucia i redukcji stresu.

2. Badania nad nowymi technologiami, wspierającymi rozwój osobisty, relaks i wypoczynek.

3. Wspieranie oraz promowanie wynalazczości oraz niezależnych wynalazców, twórców, ludzi sztuki i kultury.

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych.

5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Upowszechnianie postępu w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

7. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

8. Działalność charytatywna.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– Działania wydawnicze i oświatowe, m.in. poprzez stworzenie ogólnodostępnych baz danych i portali internetowych, służących wymianie informacji oraz publikacje oświatowe w formie wydawnictw elektronicznych i tradycyjnych, w tym fonograficznych.

– Projektowanie ogólnodostępnych przestrzeni relaksu, służących wypoczynkowi i regeneracji sił.

– Organizowanie spotkań, prelekcji oraz wydarzeń kulturalnych, wykorzystujących nowe technologie mulitmedialne.

– Organizowanie spotkań z naukowcami, wykładowcami, twórcami, terapeutami, ludźmi kultury oraz wynalazcami z Polski i zagranicy.

– Promowanie nowych metod poprawy samopoczucia i jakości życia.

– Prowadzenie badań nad nowymi urządzeniami i metodami poprawy samopoczucia i jakości życia.

– Wspieranie, w tym finansowe, działalności innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Wspieranie finansowe oraz merytoryczne innych osób przy zgłaszaniu wniosków patentowych.

– Współpracę międzynarodową w zakresie muzykoterapii poprzez propagowanie muzyki jako środka terapeutycznego, prowadzenie muzykoterapii oraz upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej.


Zapraszamy do współpracy.
Fundacja Harmonicznej Fali


Fundacja Harmonicznej Fali
Sekretariat: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440

www: fhf.org.pl
mail: fundacja[at]fhf.org.pl
telefon: +48 696 39 55 88
Pn-Pt od 11.00 do 19.00