Główka pracuje, ale…. którą półkulą?

synchro

 

Synchronizacja półkul mózgowych. TEST.


Której półkuli używasz teraz?

 

Synchronizacja Półkul Mózgowych TestJeśli widzisz kobietę obracającą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, używasz prawej półkuli mózgu.

Synchronizacja Półkul Mózgowych TestJeśli widzisz kobietę, wirującą przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, używasz lewej półkuli mózgu.

Synchronizacja Półkul Mózgowych TestSprawdź, czy możesz sprawić, by kobieta na rysunku obracała się w jednym kierunku, a następnie w przeciwnym kierunku.


TEST pokazuje dwie różne interpretacje kierunku obrotu, związane z aktualną dominacją pracy jednej z półkul.

Kierunek obrotu wskazuje na aktualną aktywność konkretnej półkuli Twojego mózgu oraz sposób myślenia, którego w tej chwili używasz.

W skrócie, lewa półkula mózgu to

– logiczny sposób myślenia:

Sekwencyjny i szczegółowy.
Racjonalny i pojęciowy.
Analityczny i rozróżniający.
Obiektywny i wnioskujący.

Prawa półkula mózgu to

– abstrakcyjny sposób myślenia:

Poszerzony i całościowy
Kreatywny i obrazowy
Syntezowy i mediacyjny
Subiektywny i intuicyjny

Trzeba pamiętać, że nie ma lepszego lub gorszego sposobu myślenia, ale są różne sytuacje, w których warto umieć przełączać się z logicznego myślenia na abstrakcyjne i odwrotnie.

Przy zadaniach wymagających wizji, kreatywności i empatii, warto używać prawej półkuli, by następnie przy pomocy lewo-półkulowego sposobu myślenia ocenić realia i znaleźć sposoby, w jaki sposób te twórcze projekty wprowadzić w życie.

Brak harmonii pomiędzy prawą i lewą półkulą sprawia, że albo logicznie torpeduje się wszystkie swoje śmiałe, nowe i twórcze plany, albo marzy się tylko o nich… za to bez żadnego konkretnego działania:)

Kilka słów o aktywności prawej i lewej półkuli mózgu.

Większość osób posiada uwarunkowane preferencje dla jednego z tych sposobów myślenia i percepcji świata, co warunkuje m.in. obecny system szkolnictwa, skoncentrowany na pamięciowym przyswajaniu wiedzy.

Programowo brakuje dostatecznej równowagi w zajęciach o charakterze twórczym /muzyka, taniec, śpiew, malarstwo, ćwiczenia rozluźniające, itp/.

Twórczy i kreatywni ludzie używają obu półkul mózgowych w równym stopniu, ponieważ rozwijają się w różnych kierunkach, dbając o równowagę w przestrzeni swoich zainteresowań.

Harmonia pomiędzy logicznym i abstrakcyjnym sposobem poznawania świata owocuje bardziej harmonijnym, empatycznym i twórczym życiem.

Żyjemy w cywilizacji, która promuje myślenie logiczne, związane z lewą półkulą mózgu, przy jednoczesnym ograniczeniu pracy prawej półkuli mózgu. Stąd wszechogarniający stres, związany z napięciami po lewej stronie mózgu. Zadbanie o odpowiednią stymulację prawej półkuli sprawia, że dużo łatwiej przychodzi rozluźnienie, relaks i zdolność do odczuwania przyjemności życia.

Wniosek jest taki, że harmonijny rozwój to odpowiedni i równoległy dobór zajęć, związanych z logicznym i abstrakcyjnym myśleniem, które aktywują wszystkie działania artystyczne, związane z abstrakcyjnym, twórczym i prawo – półkulowym trybem percepcji, opartej na odczuwaniu świata bez jego logicznej analizy.

Naukowcy o synchronizacji półkul.

Wieloletnie badania wykazały, że w stanie synchronizacji półkulowej mózg nie tylko wchodzi w głębokie stany medytacji i relaksacji. W zsynchronizowanym stanie półkul mózgowych zwiększasz swoją kreatywność, stajesz się bardzo chłonny i łatwiej przyswajasz potrzebne informacje.

Zsynchronizowany mózg nie tylko łatwiej i na dłużej zapamiętuje np. słówka języka obcego, ale również może zmienić wzorce postrzegania świata i sposoby reakcji na sytuacje stresowe.

W zsynchronizowanym stanie mózgu masz wpływ na swój nastrój, samopoczucie, kreatywność, polepszenie pamięci, przezwyciężenie tremy i nieśmiałości, zwiększenie siły układu odpornościowego i osiągasz wiele innych pozytywnych efektów.

Jest wiele sposobów na synchronizację pracy półkul mózgowych: oddychanie lewą lub prawą dziurką nosa, używanie lewej ręki przy myciu zębów, dudnienia różnicowe, itd. /wiele sposobów znajdziesz w wyszukiwarce, pod hasłem „synchronizacja półkul mózgowych ćwiczenia”/. Na bazie swojego doświadczenia polecamy:

CyberDyski. Nowoczesna Synchronizacja Półkul Mózgowych

Używając prezentowanego powyżej TESTU przeprowadziliśmy badania w małej grupie osób, które wykazały, że 9 na 10 osób, dużo łatwiej przełącza się pomiędzy trybem lewo i prawo pół-kulowym, używając CyberDysków.

CyberDyski - Nowoczesna Synchronizacja Półkul Mózgowych

Polecamy ten polski wynalazek, ponieważ umożliwia synchronizację półkul na poziomie neurologicznym!

Polecamy synchronizację półkul, ponieważ świadomy wybór trybu percepcji daje zupełnie nowe możliwości rozwoju – poprawę kreatywności i koncentracji oraz większą odporność na stres.

Polecamy CyberDyski, dzięki którym będziesz panem swojego mózgu, a cały świat będzie kręcić się w lewo lub w prawo… ale zawsze zgodnie z Twoją wolą;)


CyberDyski powstały 7 lat temu i są sprawdzonym urządzeniem, używanym z powodzeniem przez setki ludzi z całego świata. W tej chwili prezentujemy ulepszoną ich wersję CyberDysk|Synchro II, dzięki której poszerzysz swoje horyzonty, a Twój rozwój nabierze nowego, harmonijnego tempa.

CyberDyski

CyberDysk|Synchro II

O CyberDysk|Synchro II przeczytasz tutaj>>>>

Synchronizuj półkule korzystając z nowoczesnych urządzeń oraz metod,
adekwatnych do potrzeb współczesnego człowieka!

Synchronizacja Półkul Mózgowych Test

… i jedz orzechy, które odżywiają i regenerują mózg:)


TEST wg animacji, wykonanej przez grafika Nobuyuki Kayahara w 2003. Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_Dancer)
źródła internetowe|redakcja własna|ilustracje własne
(C) FHF.ORG.PL