WARSZTATY ON LINE

online

 

Działalność edukacyjna jest ważnym elementem pracy Fundacji na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa z zakresu redukcji stresu, poprawy komfortu życia i samopoczucia.

Celem działalności edukacyjnej FHF jest :
– poprawienie świadomości i wiedzy społeczeństwa z zakresu redukcji stresu negatywnego
– udostępnianie informacji na temat rozwoju osobistego i praktycznych metod relaksacji
– propagowanie nowych technologii, wspierających rozwój osobisty, relaks
i wypoczynek

Fundacja Harmonicznej Fali realizuje te cele poprzez działania wydawnicze
i oświatowe, m.in. poprzez stworzenie społecznościowego portalu internetowego MatrixExit.pl, który służył wymianie informacji oraz prowadzeniu działań oświatowych
i publicystycznych w zakresie wyjścia z ograniczających uwarunkowań, aktywacji osobistego potencjału i rozwoju talentów.

Działania, które były  prowadzone w ramach portalu internetowego MatrixExit.pl:

– interaktywny warsztat samopoznania on line, mający na celu wyjście poza negatywne uwarunkowania i poprawa jakości życia i samopoczucia
– cykliczne warsztaty relaksu on line, propagujące proste metody relaksacji
i wyciszenia
– badanie wpływu innowacyjnych technologii falowych, w tym cybernetycznych rozwiązań, wspierających realizację działań edukacyjnych Fundacji.

Rozwinięciem tej inicjatywy jest projekt Przestrzenie Relaksu.

Projekt MatrixExit.pl został zakończony w dniu 30.04.2015. Obecnie zapraszamy na Forum Technologii Harmonicznej Fali>>>.